Address:No 1088, xueyuan Rd., Nanshan District, Shenzhen, P.C China

Phone:+86-755-8801 5957

E-mail:siqse@sustech.edu.cn